Fakülte Yönetimi

   

Prof. Dr. Mustafa KOÇ

DEKAN

mustafakoc@duzce.edu.tr

Dahili: 2400

 Dr. Öğr. Üyesi Fidan ÖZBEY

Dekan Yardımcısı

fidanozbey@duzce.edu.tr

Dahili: 2490

 

Dr.  Öğr. Üyesi Tuğba Seda ÇOLAK

Dekan Yardımcısı

tugbacolak@duzce.edu.tr

Dahili: 2459

 

Muammer TAYLAN 

Fakülte Sekreteri

muammertaylan@duzce.edu.tr

Dahili: 2404