HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ

Yılı

 2016

Kurum Adı

 38.57 - DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Birim Adı

 38.57.03.00 - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'nün 29/07/2009 tarih ve 172-944-3386 sayılı teklifi ile 10/092009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda üç bölüm açılması uygun görülmüştür. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümünde Çocuk Gelişimi Programı, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümünde Yaşlı Bakım Programı, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümünde Ameliyathane Hizmetleri Programı, Diyaliz ve son olarak da İlk ve Acil Yardım Programı açılması uygun bulunmuştur.
Meslek Yüksekokulumuz Çocuk Gelişimi Programında kadrolu üç (3) Öğretim Görevlisi, Yaşlı Bakım Programında kadrolu bir(1) Yardımcı Doçent ve iki (2) Öğretim Görevlisi, İlk ve Acil Yardım Programında üç (3) Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. Çocuk Gelişimi Programı 2009/2010 eğitim-öğretim yılından itibaren, Yaşlı Bakım Programı 2013/2014 eğitim-öğretim yılından itibaren, İlk ve Acil Yardım Programı 2014/2015 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. 2013 yılında Yüksekokulumuz Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü’nün ismi Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü olarak değiştirilmiş, Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri Bölümü açılmış ve Çocuk Gelişimi Programı bu bölüm altına alınmıştır.
Çocuk Gelişimi Programında birinci sınıf 40, ikinci sınıf 42 ve toplam 82 öğrenciyle, Yaşlı Bakımı Programında birinci sınıf 36, ikinci sınıf 32 ve toplam 68 öğrenciyle, İlk ve Acil Programında 35 öğrenciyle eğitime devam edilmekte olup toplam 184 öğrencimiz bulunmaktadır. Eğitim-Öğretim Üniversitemizin diğer birimlerinden de öğretim elemanlarının destekleriyle dersler verilmeye devam etmektedir.
Meslek Yüksekokulumuzda 2914 sayılı Kanuna bağlı olarak kadrolu 1 Yardımcı Doçent ve 8 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. 657 sayılı kanuna tabi kadrolu 2 personelimiz bulunmaktadır. 1 Yüksekokul Sekreteri , 1 Memur. Üniversitemiz Orman Fakültesi binasında tahsis edilen kısıtlı bölümde Eğitim-Öğretim devam etmektedir. Öncelikli hedeflerimiz Meslek Yüksekokulumuza ait binamızın olması, akademik, idari personel kadroları ve gerekli donanımı oluşturarak diğer programların faaliyete geçirilmesi ve öğrenci alımının gerçekleştirilmesi için 2015-2017 yılı bütçemiz azami tasarruf tedbirlerine riayet edilerek teklif edilmiştir.

01.1. harcama kaleminde Ocak 2015 itibarı ile 420.000 TL ödeneğimiz olup, Haziran ayı itibarı ile 289.247,74 TL'si harcanmıştır.
02 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri harcama kaleminde Ocak 2015 itibarı ile 66.200 TL ödeneğimiz olup, Haziran ayı itibarı ile 37.955,31 TL'si harcanmıştır.
03 Mal Hizmet Alımları Harcama kaleminde Ocak 2015 itibarı ile 11.100  TL ödeneğimiz olup, Haziran ayı itibarı ile 5.077,45 TL'si harcanmıştır.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.